Nou ajut destinat als professionals de les arts escèniques, arts visuals i música

Notícies

El Parlament ha aprovat un ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 750 euros destinat als professionals i tècnics de les arts escèniques, arts visuals i música.

Hi podran accedir tots i totes les artistes i equip tècnic que estiguessin realitzant activitats artístiques, tècniques o de docència que cumpleixin els següents requisits:

1. Podreu accedir-hi els que heu exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms o per compte aliè, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social (un sol dia d’alta).

2- Heu d’haver tingut una cancel·lació d’una actuació durant el 2020.

4- Els vostres ingressos bruts durant els tres primers trimestres de 2020 no han d’haver superat els 13.000 euros

5- Es demanarà a tots els sol·licitants que en el formulari especifiquin l’import d’ingressos obtinguts durant els tres primers trimestres. D’aquesta manera les sol·licituds s’ordenaran de menor a major quantia fins a esgotar l’ajuda.

5- El termini per fer la sol·licitud s’iniciarà el proper dijous 26 de novembre i finalitzarà el dimecres 2 de desembre.

6- L’import total que s’adjudicarà s’ha ampliat a 6,5 milions d’euros.

7- Justificació: es farà a través d’una declaració responsable.

7- A inici de desembre tindran lloc els primers pagaments de l’ajuda.

 

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web