Presentació

Benvinguts a l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica, entitat sindical sense afany de lucre, creada el 1991 amb l’objectiu de defensar els interessos professionals dels intèrprets i docents de Catalunya dins de l’àmbit de la música clàssica.

 

Els objectius de l’ACIMC són:

  • Sensibilitzar la societat i les institucions davant la problemàtica de l’intèrpret i el docent de música clàssica a Catalunya.
  • Representar, defensar i promocionar els interessos professionals, econòmics, jurídics, fiscals, laborals, socials i culturals dels seus afiliats.
  • Assessorar i mantenir informats a tots els seus afiliats en tot allò relatiu al sector que pugui ser del seu interès.
  • Representar els associats davant les administracions públiques i els organismes públics o privats de qualsevol tipus, a fi de comunicar-los les necessitats i la problemàtica de la professió, i per tal d’intervenir com a interlocutor legitimat en negociacions, projectes i actes de tota mena que afectin els afiliats.
  • Mantenir i promoure contactes amb tot tipus d’associacions de caràcter professional dins del món de la música i amb les entitats que treballin d’alguna manera per la dignificació del músic professional.
  • I, en general, intervenir en tot allò relacionat amb la professió, de manera directa o indirecta, i estimular, impulsar i promoure totes aquelles accions i iniciatives que vagin en benefici dels seus afiliats.

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web