Aprovades tres noves mesures per la implementació de l’Estatuto del artista

Informació útil / Notícies / Noticies ACIMC

Després de mesos de reunions i negociacions amb representants del sector, el Consell de Ministres ha aprovat diverses mesures que suposen un gran avenç cap a l’elaboració i desenvolupament de l’Estatut de l’Artista. Aquestes mesures s’han aprovat gràcies al treball que estem duent a terme des de l’ACIMC com a membres impulsors i fundadors de la Unión de Músicos, única entitat interlocutora amb el govern per al desenvolupament de l’Estatuto.

Les tres principals mesures que s’han aprovat son:

1- Prestació contributiva per desocupació específica per a artistes i professionals.

S’aprova per primera vegada a la història un atur permanent per artistes, més enllà de l’atur puntual que es va confeccionar provisionalment el 2020 a causa dels efectes de la pandèmia. Es tracta  d’una prestació contributiva (no un subsidi), és a dir, que comptabilitza en la cotització de cara a la jubilació.

Es podrà optar per dues vies: si es tenen 180 dies cotitzats en els darrers 6 anys o bé 60 altes en els darrers 18 mesos. I es cobrarà durant 4 mesos l’índex IPREM, que són 600€ (sempre que la base mitja per concert superi 60€).

Cal tenir en compte que si s’accedeix a aquest atur especial, es perd l’opció d’accedir a l’atur ordinari (360 dies cotitzats per cobrar el 80% de la base de cotització) i es perden els dies cotitzats en aquest, per això cal veure bé si val més la pena demanar l’una o l’altra. Cal recordar que un dia de concert es pot comptabilitzar per un o varis dies treballats segons la base del catxet; si es cobra més del mínim en un concert es pot demanar la regularització de la cotització, demanant aixi que aquests dia d’alta compti més.

La prestació no és compatible amb cap activitat, tant per compte propi o d’altri, però sí es podrà interrompre si es té un concert i reactivar-la el dia següent.

2- Compatibilitat del treball artístic per compte propi i aliè amb la jubilació

S’aprova que sigui compatible poder cobrar la pensió de jubilació, tant contributiva com no contributiva, amb la realització de concerts puntuals, tant per compte propi o d’altri, així com el cobrament dels drets d’interpretació (més enllà de la compatibilitat entre la pensió i els drets d’autoria, que ja estava aprovada).

3- Cotització especial per a artistes autònoms amb baixos ingressos

S’aprova una quota d’autònoms reduïda per a artistes. De moment, per autònoms que tinguin beneficis iguals o menors de 250€ nets mensuals, la quota general serà de 161€ (i aquesta quota equivaldrà a una cotització molt major, concretament de 526,14€). El càlcul dels beneficis es farà cada mes, però atenent a la irregularitat de molts músics també es permetrà fer-lo cada trimestre. Aquest nou tram especial obre la possibilitat de negociacions posteriors ja que només afecta als treballadors amb ingressos més baixos.

Podeu consultar les noves mesures al BOE

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web