Esmenes urgents per la Prestació extraordinària d’atur del RDL 17/2020

Informació útil / Noticies ACIMC

Des de la Unión de Músicos Profesionales, entitat sindical de la qual l’ACIMC en formem part,  hem enviat esmenes urgents als ministeris de Treball, Seguretat Social i Cultura al Real decreto ley 17/2020 del 5 de maig 2020 per considerar que els articles gaudeixen d’imprecisions i per reclamar que solucionin i aclareixin les mancances de les mesures de suport als artistes, les quals veiem que pateixen de realisme i possibilitat de ser implementades. Esperem rectificacions immediatament.

ES SOL·LICITA QUE:

– Es reconegui la situació legal de desocupació a tots els artistes que compleixin el requisit mínim de tenir 20 dies cotitzats, sense l’obligatorietat de trobar-se en alta o alta assimilada en el règim general de la SS en el moment de sol·licitar la prestació.

– Que el dret a rebre la prestació extraordinària per desocupació es reconegui des de la data de l’inici de l’estat d’alarma i no des del dia de la sol·licitud.

– Que l’accés a aquesta prestació extraordinària no consumeixi el període que l’artista tingui cotitzat a efectes de futures prestacions d’atur, tal com està disposat en el Reial decret llei 8/2020 respecte a les prestacions per desocupació en un ERTO per força major o per altres causes relacionades amb el Covid-19.

– Que la prestació extraordinària sigui compatible amb qualsevol percepció derivada d’activitats per compte propi o aliè (drets d’autor, etc.), i amb qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública , la suma de les quals no superi el SMI.

– Que en el cas d’un contracte que s’hagi de cancel·lar amb motiu del Covid-19, sigui de compliment obligatori que l’òrgan de contractació / empresa realitzi el pagament del 70% del mateix i no sigui opcional i del 3-6%

– Concreció respecte a les condicions d’accés, procediment d’adjudicació i terminis de la convocatòria d’ajudes extraordinàries a les arts escèniques i la música recollides en l’art. 3 de l’RDL, així com una acceleració dels procediments de convocatòria i adjudicació.

– Habilitar l’accés a la prestació extraordinària per cessament d’activitat als autònoms intermitents que acreditin un període de cotització específic en el RETA durant 2019.

UNIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES

Associació Catalana d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica  (ACIMC)

Asociación de Músicos de Euskal Herria (MUSIKARI)

Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA)

Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PROMUSIC)

Asociación Profesional de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de Andalucia  (ANDAJAZZ PRO)

Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)

Associació de Músics de Tarragona  (AMT)

Associació Professional de Músics de Catalunya  (MUSICAT)

Autores de Música Asociados (AMA)

Federación Estatal de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas (FMJAZZ)

Músicas Ao Vivo Galicia (MAV)

Societat de Blues de Barcelona (SBB)

 

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web