Proves 2020 per a ser admés a la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)

Borsa de treball

La Jove Orquestra Nacional d’Espanya (JONDE) convoca proves d’admissió per a cobrir les places d’Instrumentistes de juliol de 2020 a juny de 2022.

Especialitats instrumentals: oboè, clarinet, trompa, trompeta, percussió, violí i contrabaix.

Les proves es celebraran entre els mesos de març i maig de 2020, en el lloc, data i hora que oportunament seran comunicats. Els candidats s’han d’identificar mitjançant la presentació del DNI o passaport.

Per participar en aquestes proves cal reunir els següents requisits:

Tenir nacionalitat espanyola i residir entre juliol de 2020 i juny de 2022 a Espanya o en algun país europeu.

En el cas dels nacionals dels estats membres de la Unió Europea, residir a Espanya; i en el dels estrangers, residir a Espanya i estar en possessió del permís de treball.

No patir malaltia ni limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb el normal exercici de l’activitat musical.

Haver nascut entre l’1 de juny de 1993 i el 30 de juny de 2002.

Haver finalitzat els estudis corresponents al tercer cicle de grau mitjà dels ensenyaments de música, o, si no haver accedit directament al grau superior.

No obstant això, excepcionalment i en funció del nombre de sol·licituds presentades en les diferents especialitats, els requisits 4 i 5 poden ser objecte d’un tractament flexible per part de la Direcció artística de la JONDE. Així mateix, en el cas que el nombre de sol·licituds presentades per a una especialitat faci impossible l’audició en condicions de tots els candidats, la direcció artística podrà realitzar una preselecció d’aquests en funció dels mèrits acadèmics al·legats a la sol·licitud.

Descarregar Bases 2020

http://jonde.mcu.es

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web