Laura Moral Bofill

Doctora en Psicologia (Programa de Psicologia i Salut, UNED). Exerceix com a psicòloga en la promoció d’habilitats de regulació psicològica. Especialment, en àmbits d’exposició pública i alt rendiment com les arts escèniques i la música. Però també en àmbits quotidians, on l’interès principal de la persona és solucionar problemàtiques específiques relacionades amb la regulació emocional. La seva tesi doctoral es va centrar, en la seva 3ª fase, en el disseny i avaluació d’un programa d’intervenció dirigit a músics intèrprets. L’objectiu principal va ser el desenvolupament d’habilitats d’autoregulació per promoure l’experiència òptima i afrontar l’Ansietat Escènica Musical amb resultats positius. La seva consulta es desenvolupa, habitualment, de forma telemàtica, a través d’una aplicació específica facilitada als psicòlegs col·legiats pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

Com a docent, és professora a l’Escola Superior d’Ensenyaments Musicals (ESEM), Taller de Músics, on imparteix continguts sobre Psicologia de l’aprenentatge i sobre el desenvolupament d’habilitats d’autoregulació psicològica per a músics. També és professora en el Programa Modular de Formació en Psicologia i Música de la UNED. Ha treballat com a professora de música en diferents centres de música i com a pianista en projectes educatius i musicals diversos.

 

És, també, Llicenciada en Psicologia Clínica (UB). Titulació Superior de Piano (CPMB). Titulació Superior de Llenguatge Musical (CPMB). Màster Internacional en el métode BAPNE, mètode d’estimulació cognitiva, emocional i psicomotriu (Florida Universitària). Màster Oficial Interuniversitari en Metodologia de les Ciències del Comportament (UAM, UCM, UNED).

Correu electrònic: lauramoralbofill@gmail.com

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web