Anna Godoy López

L’Anna Godoy López és titulada superior en Interpretació de viola pel Conservatori Superior de Música del Liceu, on va rebre classes de la violista Anna Puig. La vessant interpretativa ha estat la culminació d’una intensa i prolífica trajectòria acadèmica en tots els àmbits de la música: l’Anna és doctora cum laude, i amb el premi extraordinari de doctorat, en Didàctica de la Música i de la Veu, té el màster en Musicologia i Educació Musical, el certificat d’aptitud pedagògica i el premi extraordinari en les llicenciatures de Comunicació Audiovisual i d’Història i Ciències de la Música, tot plegat cursat a la Universitat Autònoma de Barcelona, on també ha exercit de docent. A més a més, és correctora i assessora lingüística, un altre àmbit lligat a la base de la seva vocació: la comunicació des de tots els punts de vista possibles. Precisament amb una voluntat comunicadora, ha desenvolupat i publicat diversos mètodes didàctics, un dels quals centrat en l’aprenentatge inicial de la música. Ha dedicat bona part de la seva vida laboral a la docència en tots els nivells acadèmics, i també a la investigació universitària.

Després d’una formació àmplia, vol donar una empenta a la interpretació musical, com a marc en el qual pot aplicar tots els coneixements musicals i tot el bagatge adquirit des de la musicologia, la pedagogia i la comunicació. Com a intèrpret de viola ha format part de diverses orquestres i grups de cambra de Catalunya, amb les quals ha tingut la oportunitat de tocar en grans sales, com el Palau de la Música Catalana i el Gran Teatre del Liceu. També ha participat com a solista en diversos projectes de petit format de música i poesia.


Correu electrònic: lopez.godoy.anna@gmail.com

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web