Presentació del Pla Integral de la Música

Notícies

El Pla Integral de la Música neix com una plataforma pel foment d’una nova relació entre els agents del sector de la música a partir de l’autoconeixement, és a dir, per mitjà de la visualització de la riquesa associativa, la creació de nous espais de trobada i el desenvolupament d’una interacció participativa global.

Sota l’empara de 3 Departaments i 20 treballadors de la Generalitat de Catalunya, més de 30 entitats, més de 90 portaveus i 12 experts externs hem intervingut en un total de 37 reunions repartides en 8 comissions de treball: 5 de temàtiques (Estructuració del sector, Formació, Creació, Públics i Mercats) i 3 de sectorials (Clàssica i Contemporània, Moderna i Jazz, i Tradicional, popular i del cant coral)

El passat 15 de setembre va tenir lloc la presentació dels resultats al Centre d’Arts Escèniques l’Atlàntida de Vic, on el Conseller de Cultura, el Sr. Santi Vila va anomenar l’estat actual de “moment fundacional” en la revisió dels continguts musicals del país, a més de comunicar l’augment del pressupost del sector del 0,6 a l’1%, a mig camí cap a l’aspiració de la xifra digna del 2%, i fer pública una defensa de la cultura com a servei social al nivell de la sanitat i l’educació.

El Cap de Música de la Generalitat, el Sr. Albert Bardolet, va presentar les conclusions del Pla, que s’articulen en una sèrie d’objectius de consens, els quals –i aquesta és la principal novetat enfront d’altres plans anteriors– prenen categoria de compliment obligatori. A partir del mes de novembre, es constituiran les anomenades “taules d’impuls”, que disposaran d’un full de ruta d’implementació que serà supervisat en tot moment per diverses comissions de seguiment.

Des de l’ACIMC ens felicitem per la feina feta fins ara i per la nova porta que s’obre en el camí per dignificar la música en general i l’ofici de músic en particular. No cal dir que participarem de forma activa i contundent en totes les acciones que a partir d’aquest moment s’hauran de portar a terme.

El llistat següent desglossa els objectius específics, dividits en 6 objectius estratègics generals, aprovats pel Pla Integral de la Música:

 

 

 1. ARTICULACIÓ DEL SECTOR DE LA MÚSICA
  1. Definir i acatar el marc jurídic i laboral
   • . Diferenciació d’activitat professional i amateur
   • . Drets i deures de músics i creadors
   • . Revisió de les obligacions fiscals
   • . Nou sistema d’autònoms
   • . Exploració d’un model d’intermitències en la cotització
   • . Modificacions per compatibilitzar el PIRMI amb contractes petits i la propietat intel·lectual amb la pensió de jubilació
   • . Nous models de cooperatives i major difusió de les empreses de gestoria laboral especialitzades en el col·lectiu d’artistes
   • . Ampliació del període de treball incloent activitats associades a l’actuació però fora de l’escenari (com els assajos)
   • . Vetlla de les bones pràctiques
   • . Signatura d’un conveni col·lectiu, elaboració d’un cens de professionals
  2. Millorar la vertebració representativa
   • . Constitució i ordenació de l’Acadèmia Catalana de la Música (ACATAM)
  3. Aconseguir dades fiables
   • . Elaboració d’estudis rigorosos
   • . Comissió de seguiment i vetlla
  4. Garantir la propietat intel·lectual
   • . Impuls d’una aliança integral del sector
   • . Millora del coneixement normatiu entre els professionals
   • . Transparència de les entitats de gestió de drets
   • . Impost a les companyies operadores d’internet a la música

 

 

 1. FORMACIÓ MUSICAL
  1. Fomentar l’ensenyament musical
   • . Creació d’una comissió permanent transversal
   • . Promoció de projectes de finalitat social i dinamitzadora
   • . Suport a les Cases de la Música
   • . Millora de l’ensenyament musical en l’educació general i la formació dels professors
   • . Noves fórmules específiques de finançament pels centres musicals
   • . Beques específiques de formació musical
   • . Incloure la música tradicional-popular i jazz-moderna al Grau Professional
  2. Dignificar les professions de la música
   • . Titulacions reglades per mànagers, tècnics i productors
   • . Reconeixement acadèmic de l’experiència professional
   • . Bones pràctiques d’exigència de professionalització
   • . Augment de formació en pedagogia i didàctica i en drets i deures dels professionals

 

 

 1. NOUS PÚBLICS
  1. Implicar els mitjans de comunicació
   • . Inici d’un contacte permanent
   • . Recuperació de l’iCat i del Canal 33
   • . Programes musicals de potenciació de les novetats del sector
   • . Replantejament del Disc de la Marató i dels espais de música de matinada
   • . Convenis entre Tv3 i el món discogràfic
  2. Potenciar els Premis de Música
   • . Creació dels Premis de la Música de Catalunya amb retransmissió en directe per Tv3
   • . Suport als Premis Enderrok
  3. Donar suport a l’oferta de música en viu
   • . Elaboració d’estudis sobre perfils i tendències
   • . Formació específica per programadors
   • . Subvencions i ajuts al desenvolupament de públics
  4. Recolzar la pràctica amateur
   • . Circuit de formacions amateurs
   • . Convenis amb equipaments públics

 

 

 1. POLÍTICA D’AJUTS
  1. Àmbit de la creació
   • . Digitalització-simplificació-flexibilització dels processos administratius
   • . Presència d’especialistes en la concessió d’ajuts
   • . Percentatge específic de beques directament per a la música
   • . Detecció de creadors emergents amb seguiment i recolzament posterior
   • . Major exhibició dels projectes beneficiaris
   • . Suport a l’ús de música catalana en l’àmbit audiovisual
  2. Àmbit de la producció
   • . Definició del terme “producció musical”
   • . Exigència d’un mínim d’actuacions de creació catalana
  3. Àmbit de l’exhibició
   • . Major ús d’equipaments públics
   • . Garantia de presència de professionals catalans en les programacions
   • . Auditori: ampliació del rol de l’OBC en el territori, cerca de diversitat estilística, rebaixa del preus de lloguer i ús gratuït per a l’ESMUC
   • . Creació de circuits i xarxes de difusió
   • . Percentatges específics per a la programació musical
   • . Suport a la música en directe
   • . Aprofitament dels espais per altres usos diferents a concerts
   • . Formació dels programadors
   • . Col·laboració entre espais públics i privats
   • . Llei de l’Espectacle per regular adequadament les sales de música en viu
   • . Línia de remodelació de sales
   • . Visibilitat dels artistes residents
   • . Reconvertir el Festival de Pasqua de Cervera en un festival de dimensió nacional, a partir del projecte impulsat per ACIMC, ACOP i JJMM.
  4. Formacions estables
   • . Ampliació de recursos
   • . Impuls de projectes fora de les comarques de Barcelona
   • . Foment de la gestió professional
   • . Inclusió de les bandes de música simfònica
   • . Polítiques de professionalització de cors
   • . Impuls d’acords a 2-3 anys vista
   • . Protecció dels drets editorial
  5. Empreses d’enregistraments fonogràfics
   • . Augment d’aportació
   • . Revisió de les línies a l’activitat
   • . Ajuts a les despeses de distribució física i a les produccions audiovisuals de promoció

 

 

 1. MERCATS ESTRATÈGICS (VIC, MANRESA)
  1. Potenciar i optimitzar el Mercat de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània de Manresa
   • . Avaluació de l’impacte real en la carrera dels artistes
   • . Presència del món local i de programadors municipals
   • . Major difusió als mitjans

 

 

 1. INTERNACIONALITZACIÓ
  1. Revisar les ajudes
   • . Avançament de les convocatòries i acceptació de canvis posteriors
   • . Estudi del retorn o impacte en un termini de 2 anys
  2. Promoure accions d’impuls
   • . Personal especialitzat
   • . Creació de la marca “Catalan Music”
   • . Ús de l’àmbit digital
  3. Augmentar el coneixement entre els professionals
   • . Formació en exportació de carreres internacionals
   • . Reforç de la comunicació sobre les ajudes disponibles

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web