Resum de l’informe “La situació de la música clàssica a Catalunya (2021)”

Informació útil / Material ACIMC / Notícies / Noticies ACIMC

El dimecres 1 de febrer a l’Aula magna de la Facultat de Geografia Història de la Universitat de Barcelona, es va presentar l’informe La situació de la música clàssica a Catalunya (2021) encarregat per l’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC) al grup de recerca RESCUE de la Universitat de Barcelona, encapçalat per les doctores Magda Polo Pujadas i Arlinda Garcia Coll.

L’ACIMC emprèn l’elaboració d’aquest estudi anual amb la voluntat d’aconseguir dades fiables del sector de la música clàssica a Catalunya que permetin confeccionar un mapa de l’activitat musical al nostre país i puguin assistir en la presa de decisions en política cultural ja que sempre ha existit una manca històrica de dades fiables i científiques en tot el sector de la música en general. Per aquest motiu sorgeix l’encàrrec a l’equip de recerca Rescue.

Objectius

Els objectius principals que conformen aquest informe són:

-Confeccionar un mapa de l’activitat de la música clàssica a Catalunya

-Avaluar la situació a partir de l’anàlisi de:

 • la distribució territorial d’equipaments, entitats i festivals
 • la modalitat i estacionalitat de la programació
 • la presencia de compositors i compositores, amb especial èmfasi en l’àmbit català
 • la naturalesa del repertori programat
 • el grau de contractació dels i de les intèrprets categoritzat per instruments
 • els pressupostos i subvencions

-Oferir una mirada integral, no només centrada en l’àmbit de la interpretació, sinó oberta a tota la realitat del sector de la clàssica, que serà ampliada en futurs informes (discografia, edició, docencia, etc.)

-Generar comparatives i tendències estadístiques amb periodicitat anual

Detectar necessitats actuals del sector de la clàssica a Catalunya

-Manifestar les desigualtats existents, especialment en qüestions de territori, gènere i repartiment d’ajuts

-Contribuir a orientar la presa de decisions Polítiques i de línies estratègiques i assistir en la optimització dels recursos públics

-Presentar un projecte pilot exportable tant a altres estils musicals com a entitats o equipaments específics

Fonts de recollida d’informació

Des de l’equip de treball, s’ha elaborat una base de dades sobre equipaments, associacions, festivals i cicles així com s’ha creat una base de dades de concerts de clàssica a Catalunya l’any 2021.

També s’ha consultat les subvencions atorgades per l’ICEC, dades aportades directament per la mateixa institució i el llistat de beneficiaris de les subvencions es espècies per a la contractació d’espectacles professionals inclosos a Programa.cat. Les dades, en aquest ca, han estat obtingudes a través del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Conclusions (a càrrec del Dr. Lluís Rodríguez Salvà, president de l’ACIMC)

Després d’un període de treball mig any, l’ACIMC ha treballat les dades i n’ha extret 10 conclusions del primer informe sobre La situació de la música clàssica a Catalunya (2021):

 1. Reduir les dificultats de trobar informació
 2. Facilitar l’accés a la clàssica a un públic més ampli
 3. Afavorir la descentralització
 4. Corregir el biaix de gènere
 5. Apostar per a la recerca acadèmica i la difusió del patrimoni català
 6. Disminuir la presència testimonial
 7. Corregir el biaix per instruments o formació
 8. Oferir un finançament equitatiu ens ajuts i subvencions
 9. Incrementar el pressupost destinat a públics i mercats
 10. Vetllar per l’oferiment de catxets i condicions dignes en projectes subvencionats

Podeu accedir a l’informe amb totes les conclusions a través del següent enllaç: La situació de la música clàssica a Catalunya (2021)

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web