La nova Llei d’Ensenyances artístiques homologarà les ensenyances artístiques superiors a l’Espai Europeu de l’Educació Superior, equiparant-les a les universitàries

Notícies

El Consell de Ministres va aprovar el passat 121 d’abril el Projecte de Llei d’Ensenyaments Artístics, que regula per primer cop en més de 30 anys aquests estudis. Aquesta iniciativa respon a una demanda històrica i generalitzada de regulació per part del sector, posada de manifest per la seva participació àmplia en l’elaboració del text.

Les principals associacions i federacions de l’àmbit artístic, entre elles la Unión de Músicos, entitat de la qual en forma part l’ACIMC, han intervingut en el procés d’elaboració. La futura norma afectarà 140.000 estudiants i 14.000 docents, i un sector de gran potencial social, cultural i econòmic.

“És una resposta a una demanda del sector artístic, que majoritàriament veu amb bons ulls aquesta llei”, ha assenyalat la ministra d’Educació i Formació Professional, Pilar Alegría. Tanca un cercle estratègic que va començar amb la Llei d’Educació, va seguir amb la Llei d’FP, la de Ciència i, després, la d’Universitats; i ara ho tanquem amb aquesta llei. Una aposta clara per la transformació i la modernització del sistema educatiu del nostre país”, ha afegit.

El text planteja un marc normatiu bàsic que homologa els ensenyaments artístics superiors a l’Espai Europeu de l’Educació Superior, equiparant-los a les universitàries; i els ensenyaments artístics professionals al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, és a dir, al nou sistema de Formació Professional, obrint també la possibilitat del reconeixement i l’acreditació d’aquestes competències als treballadors del sector.

Hi haurà quatre nous cossos docents (de professors i de catedràtics d’Ensenyaments Superiors; i de professors i de catedràtics d’Ensenyaments Professionals), a més dels Mestres de Taller d’Ensenyaments Artístics. La integració serà voluntària i hi haurà un ampli calendari transitori per fer-ho. El projecte de llei afavoreix l’activitat investigadora del professorat dels centres públics i la seva contribució a la creació artística. Preveu també la creació de nous ensenyaments com els Audiovisuals.

En quant als alumnes d’aquestes disciplines, la norma reconeix el dret a accedir a aquests estudis, així com a la seva participació i representació, i equipara les beques dels estudiants d’ensenyaments superiors a les dels universitaris. Finalment, els centres tindran més autonomia pedagògica i organitzativa i es podran associar entre ells per crear ‘Campus de les Arts’.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web