Canvis importants en la prestació extraordinària per als professionals de la cultura

Informació útil / Notícies

La Generalitat de Catalunya ha publicat una modificació de la prestació d’atur per a professionals de la cultura. Des del moment en què es va posar en marxa la tramitació de la prestació, des de l’ACIMC, l’Acadèmia Catalana de la Música, l’Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) i altres associacions del sector de la cultura, vam detectar que el nombre de denegacions excedia l’esperat i vam comunicar a la Generalitat les diferents incidències. Des de la Generalitat s’han compromès a realitzar una sèrie de canvis per facilitar aquest accés a la prestació, que trobareu en adjunt en aquest link. Amb la nova modificació podeu demanar la prestació fins el 31 d’agost.

És probable que amb els nous canvis alguns de vosaltres ara pugueu accedir a la Prestació. Per tant us animem a llegir amb deteniment les condicions. Per a qualsevol dubte podeu trucar-nos al 663 074 790 o escriure’ns a acimc@acimc.cat

A continuació us deixem un petit resum dels punts més importants, incorporant els canvis:

A qui es dirigeix?
Als professionals de la música i altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Requisits

  1. Edat: major 18 anys.
  2. Empadronament i residència legal a un municipi de Catalunya.
  3. Haver exercit alguna activitat professional per compte propi o aliè, al menys 15 dies a l’any 2019, com treballador per compte propi (autònom) o treballador per compte aliè (règim d’artistes).
  4. No haver percebut per prestacions de serveis desenvolupades entre els dies 14 de març i 6 de maig, cap tipus d’ingressos o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del SMI (950€).

Incompatibilitat
Amb ingressos superiors al SMI mensual (la suma d’ingressos i prestació no pot superar el SMI). En el cas que els ingressos no superin aquest import es dedueixen de la quantia de la prestació.
Amb prestacions públiques que no permetin rebre altres prestacions.

Canvis

  1. En el total percebut per prestacions de serveis entre els dies 14 de març i 6 de maig (punt 4) només s’inclou les prestacions de serveis generades i cobrades durant aquest període. Si hi ha alguna activitat que l’heu realitzada durant el període però encara no l’heu cobrada no l’heu de computar. En el cas que hagueu realizat alguna activitat abans del període i l’hagueu cobrada entre el 14 de març i el 6 de maig tampoc no heu de computar-la com a guanys.
  2. La Generalitat revisarà d’ofici totes les sol·licituds rebudes (excepte les que se’ls hi ha atorgat la màxima quantia) amb caràcter retroactiu. Per tant si heu enviat la sol·licitat i us afecta positivament gràcies dels canvis, l’administració es posarà en contacte amb vosaltres per correu fent-vos omplir i signar una declaració responsable.

Import
El màxim pot ser de 1.024,42€.

Període de sol·licitud
Del 15 de juny fins el 31 d’agost.

Com es sol·licita?
A través de la web de la Generalitat.
És necessari tenir certificat digital o idCat Mòbil.

Quan sabré si tinc dret a la prestació?
15 dies hàbils després del dia en què ho sol·liciteu heu de rebre notificació que us l’han concedit, sinó s’entén desestimada. Si no esteu d’acord, podeu reclamar.

Quan i com ho paguen?
15 dies des de la notificació, en el compte bancari que s’ha informat en la sol·licitud. Molt important: el compte ha d’anar a nom de qui demana la prestació.

I si l’he sol·licitada abans d’aquestes noves condicions i ja han resolt?
Tant en el cas que us l’haguessin denegat com si us correspongués una quantitat superior a la rebuda, us enviaran un correu on us explicaran les passes a seguir.

I si l’he sol·licitada abans d’aquestes noves condicions i encara no han resolt?
Us enviaran un requeriment per tal que aporteu la informació necessària en base als nous requisits.

Podeu consultar a la web del departament de Cultura les FAQS sobre aquesta prestació.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web