Beques per a la formació i subvencions a la recerca i creació de la Generalitat de Catalunya

Formació / Notícies

El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya obre una nova línia de beques. L’objecte d’aquestes beques és promoure la formació i el perfeccionament professional de creadors i intèrprets en els àmbits de les arts visuals, de les arts escèniques, de la música, del pensament i dels nous sectors creatius, mitjançant la participació en cursos o activitats formatives especialitzats que es fan fora de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 d’octubre al 2 de novembre a les 14h de 2022.

Per més informació adreceu-vos a la web.

 

Per altra banda també ha obert una línia de subvencions per a projectes de suport a la recerca i la creació d’arts escèniques i arts visuals de caràcter professional. Poden optar a aquestes subvencions:

  1. Les entitats privades sense ànim de lucre que duen a terme la seva activitat en els àmbits de les arts escèniques i les arts visuals.
  2. Les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per fer projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen l’apartat 1) i la resta de les bases.
  3. En el cas de projectes d’arts visuals, les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, que duen a terme tota o una part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals, i tenen domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

No poden optar a aquestes subvencions:

  • Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els consorcis i les empreses privades, tant persones físiques com jurídiques, a excepció de les empreses de la base 2.1.c).
  • Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 d’octubre al 3 de novembre a les 14h del 2022.

Per més informació adreceu-vos a la web.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web