Ajudes PICE 2020 per a la mobilitat d’artistes espanyols

Notícies

Terminis: març i setembre 2020. Visitants: maig.

El Programa AC / E per a la Internacionalització de la Cultura Espanyola (PICE) impulsa i facilita la presència exterior del sector creatiu i cultural espanyol.

Aquest programa dóna prioritat a les propostes emergents menys consolidades de el sector creatiu, més necessitades de projecció exterior i que es caracteritzen per reflectir la creativitat i pluralitat de la cultura actual.

El PICE s’articula en dues línies de suport, les ajudes a Visitants i a la Mobilitat, que es concedeixen en règim de cofinançament amb les entitats beneficiàries i es convoquen en quatre terminis anuals:

Ajuts a visitants d’entitats culturals internacionals de referència, tant públiques com privades, perquè els seus agents, prescriptors i programadors coneguin l’oferta creativa del seu sector a Espanya, i puguin així incorporar-la en els seus programes. Els ajuts només poden ser sol·licitades per una entitat espanyola en alguna de les dues convocatòries anuals (mesos de gener i maig).

Ajuts a la mobilitat perquè les entitats culturals estrangeres comptin en els seus programes amb artistes, professionals i creadors espanyols, rebent per això un incentiu econòmic. Els ajuts es poden sol·licitar exclusivament per entitats i institucions culturals estrangeres en dos terminis al llarg de l’any (mesos de març i setembre ).

Veure fullet

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web