Ajudes pels autònoms

Notícies

El Ministeri de Treball, Migracions iSeguretat Social ha posat en marxa una ajuda, consistent en facilitar l’accés al cessament de l’activitat(conegut coml’atur dels autònoms) en unes determinades condicions. Amb aquesta prestació, l’autònom que hi tingui dret, no només la cobrarà, sinó que, a més a més, no pagarà les cotitzacions, que es tindran per pagades.

Qui pot demanar l’ajuda?
a) Els autònoms als quals els han suspès les activitats.
b) Aquells autònoms que, durant el mes anterior al qual vagi a sol·licitar-se la prestació, acreditin haver perdut el 75% de la facturació, en relació ala mitjana mensual del darrer semestre.Els autònoms que tingui treballadors al seu càrrec, hauran de realitzarun ERTO amb caràcter previa la petició de l’ajut.

Quan es pot demanar

En el cas dels autònoms el negoci dels quals s’hagi vist obligat a tancarper la declaració del’estat d’alarma des del 18 de mars.

En el cas dels que hagin de presentar documentació acreditativa de la caiguda de la facturació mensual, desdel moment en qual puguin presentar la documentació.

Com es demana

Telemàticament o presencial, davant de la Mútua que cobreix els riscos professionals o davant del ServeiPúblic d’Ocupació (SEPE).

Import màxim de l’ajuda

L’import màxim de l’ajuda seràdel 70% de la base reguladorai la durada serà d’un mes, amb possibilitat de ser ampliada fins el darrer dia del mes en el qual finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que es prorrogui i que tingui una durada superior a un mes.

 

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web