Actua Cultura 2%

Notícies

Des de l’ACIMC i com a membres de l’Acadèmia Catalana de la Música estem adherits a la plataforma ACTUA CULTURA des de la seva creació.

Les demandes d’ACTUA CULTURA necessàries per fer efectiu el canvi de paradigma es concreten en:

  • 800 milions d’euros pel Departament de Cultura (capítols I a VII). A aquesta pretensió es pot arribar en una legislatura, i el punt de partida són 378 milions d’euros per al 2020, xifra que ens situaria en etapes pre-crisi.
  • Una clara aposta per la difusió de la cultura i el treball de públics, entenent la influència de la cultura en tots els àmbits de la societat.

A aquesta demanda, el Conseller d’Economia va presentar les següents magnituds:

  • Increment del pressupost de cultura (capítols I a VII) en 36 milions d’Euros.
  • Increment de partides finalistes i de Capítol VIII en 12 milions d’euros.
  • Increment del percentatge d’Obra Pública destinat a Cultura fins l’1,5% (el 2019 era de l’1%). Això representa uns 3,7 milions d’euros d’increment.
  • La proposta que ens ha presentat el Vicepresident suma 51,7 milions, dels quals 36 milions d’euros són del pressupost ordinari de cultura, una xifra substancialment superior a les expectatives generades en la primera reunió amb el vicepresident però molt lluny de les nostres reclamacions, sense arribar ni a l’1%.
  • Això representa que el Departament de Cultura passaria a tenir un 0,75% del pressupost de la Generalitat (és a dir, un 14,37% d’increment), a banda de les partides de Capítol VIII i l’obra pública. No passem a un 1,1% del pressupost general com s’ha dit per part de la Conselleria de Cultura.

Des de l’Acadèmia Catalana de la Música es valora l’esforç d’increment comunicat pel Vicepresident destinat al Departament de Cultura, però per “REVERTIR” la greu situació que pateixen creadors, artistes, emprenedors, empreses, entitats i tot el sector de la cultura en general, cal arribar a un 2% segons estàndard europeu, que representa uns 800 milions d’euros.

Per aquest motiu, el Vicepresident ha emplaçat l’Acadèmia Catalana de la Música a obrir una taula de treball de 6 mesos amb la Conselleria d’Economia, la de Cultura i ACTUA CULTURA, per treballar la planificació i impuls amb mesures concretes i consensuades que permetin arribar a les pretensions del sector, en 5 anys segons els Vicepresident; en una legislatura segons la voluntat del sector.

Aquesta ACORD DE FINANÇAMENT PÚBLIC DE LA CULTURA és una fita històrica pel sector, única a tot l’Estat. En aquest sentit es valora positivament aquest primer canvi de mirada i de posicionament cap a la cultura, que a partir d’ara ha d’estar considerada com una de les fonts de riquesa del país.

L’altra demanda inicial del sector és la promoció, difusió i impuls de la cultura a partir de la relació amb el públic. Per aquest motiu, també s’ha demanat que des de la Conselleria d’Economia es faci difusió dels continguts culturals amb càrrec al seu pressupost, per ajudar a pal·liar aquesta manca de recursos necessaris per al 2020, la qual cosa s’ha rebut positivament.

 

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web