El premi està obert a tots els estudiants de música de totes les nacionalitats que el 31 de desembre de 2020 tinguin entre 8 i 25 anys.

 • En la Categoria de PIANO s’estableixen tres nivells:
 • De 8 a 12 anys (nivell C)
 • De 13 a 17 anys (nivell B)
 • De 18 a 22 anys (nivell A)
 • En la categoria de MÚSICA DE CAMBRA s’estableixen dos nivells:
 • Fins als 18 anys (nivell B)
 • Fins als 25 anys (nivell A)

Nota: edat mitjana de tots els integrants de la formació

 • En la Categoria de CANT s’estableix un nivell:
 • De 18 a 22 anys (Nivell A)

CATEGORIA PIANO

NIVELL C (de 8 a 12 anys)

El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 10 minuts.

 • 1r premi:

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 Val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Xavier Barbeta

-1 val de 50€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Mª Teresa Sierra

-1 val de 30€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL B (de 13 a 17 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 20 minuts

 • 1r premi “memorial Josep Canals”:

-Un concert compartit amb el grup guanyador de la categoria B de Cambra o Cat A de Cant

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof .Mª Teresa Sierra

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 50€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL A ( de 18 a 22 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pel concursant de diferents estils: 1 estudi i 2 obres. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori i tocar de memòria. La duració màxima del programa serà de 25 minuts

 • 1r premi :

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Xavier Barbeta

-1 val de 200€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 3r premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

NIVELL B (fins a 18 anys)

El programa a presentar consistirà en dues peces a lliure elecció pel concursant, de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades. La duració màxima del programa serà de 15 minuts.

 • 1r premi:

-Un concert (remunerat segons taquilla) compartit amb la persona guanyadora de la categoria B de Piano o Cat A de Cant

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. A determinar

-1 val de 100€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

NIVELL A (fins a 25 anys)

El programa a presentar consistirà en tres peces a lliure elecció pels concursants de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori. La duració màxima del programa serà de 20 minuts

 • 1r premi:

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del  tribunal, prof. Jordi Lalanza

-1 val de 250€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Una classe amb un membre del tribunal, prof. A determinar

-1 val de 150€ per gastar

-Diploma acreditatiu

CATEGORIA CANT

NIVELL A ( de 18 a 22 anys)

El programa a presentar consistirà en quatre peces a lliure elecció pels concursants de diferents estils. Es valorarà el nivell de les obres presentades així com l’originalitat del repertori i l’ús de diferents idiomes. La duració màxima del programa serà de 20 minuts.

 • 1r premi Amadeu Casanovas:

-Un concert (remunerat segons taquilla)

-Una classe amb un membre del tribunal

-1 val de 200€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 • 2n premi:

-Un concert pedagògic (a una escola)

-Una classe amb un membre del tribunal

-1 val de 150€ per gastar en material musical

-Diploma acreditatiu

 PREMIS ESPECIALS

 • Premi especial “Leonid Sintsev ” a la millor interpretació d’una peça de F. Chopin -1 val de 100€ per gastar en material musical. Categoria Piano
 • Premi especial “ Pilar Adan” a la millor interpretació d’una peça vocal catalana – 1 val de 50€ per gastar en material musical

JURAT CATEGORIA PIANO

Sr. Xavier Barbeta, pianista (ESMUC i OBC) – President –

Sr. Jordi Lalanza, compositor, pianista i director d’orquestra (Masafrets, UB-ESMUC)

Sra. Mª Teresa Sierra, pianista (Univ. de San Diego – EUA)

JURAT CATEGORIA MÚSICA DE CAMBRA

Sr. Jordi Lalanza (President), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic

de l’aula de música Masafrets i professor convidat al Màster en Art a ESMUC/UB

Pepita Masafrets, Directora de l’escola de música Masafrets, professora de conjunts de guitarres i guitarrista a Masafrets

Sra. Lucia Bérešová (Ph.D) directora titular de diversos cors nacionals i europeus i directora d’orquestra actuant per diferents sales europees.

JURAT CATEGORIA CANT

Sr. Jordi Lalanza (President), compositor, pianista i director d’orquestra – coordinador pedagògic

de l’aula de música Masafrets i professor convidat al Màster en Art a ESMUC/UB

Sr. Joan Martínez, cantant – concertista

Sra. Susanna Crespo, cantant – Concertista

INSCRIPCIONS