Primera reunió del Consell d’Entitats de l’Acadèmia Catalana de la Música

Noticies ACIMC

El passat dilluns 12 de febrer va tenir lloc la primera reunió del Consell d’Entitats de l’Acadèmia Catalana de la Música. L’ACIMC, com a membre i impulsora d’aquesta entitat, té representació dins l’Acadèmia formant part d’aquest Consell.

En la reunió es van establir els grups de treball per fer el seguiment i desenvolupament del Pla Integral de la Música impulsat pel Departament de Cultura de la Generalitat. El Pla Integral de la Música va ser iniciat el 2015 amb la intenció de desenvolupar sis objectius estratègics: I- Articular i vertebrar el sector II. Potenciar la formació musical dels ciutadans III. Desenvolupar nous públics IV. Optimitzar l’impacte dels Ajuts del Departament de Cultura V. Potenciar els dos mercats estratègics (Vic i Manresa) VI. Afavorir la internacionalització

Actualment la pràctica totalitat de les entitats que han participat fins ara en l’elaboració del Pla Integral, formen part de l’Acadèmia Catalana de la Música, donant compliment a l’objectiu marcat pel propi Pla d'”impulsar una organització capaç de representar el conjunt del sector…” Per aquesta raó l’ACIMC defensa i dóna veu a tot els intèrprets de música clàssica de Catalunya a través de l’Acadèmia que fa un seguiment i acompanya al Departament de Cultura i l’ICEC en el desplegament del Pla Integral. El representant de l’ACIMC en el Consell d’Entitats és el nostre vicepresident Daniel Blanch. Actualment ja formen part del Consell vint-i-set entitats diferents del sector musical.

2022© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web