ImpulsACIMC 2023: oberta la inscripció

Noticies ACIMC

Després de l’èxit artístic i de participació de la primera edició de l’impulsACIMC arriba la seva segona edició. ImpulsACIMC és un cicle de concerts i concurs adreçat a instrumentistes solistes, amb l’objectiu d’oferir una nova plataforma pels joves intèrprets que s’inicien en el món professional de la música clàssica. ImpulsACIMC és una proposta que compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Sociedad Española de Autores y Editores SGAE i de AIE Sociedad de Intérpretes y Ejecutantes. Us n’adjuntem les bases.

ATENCIÓ! Hem ampliat el termini de presentació de candidatures fins el 16 d’octubre! (a 29/09/2022)

 

BASES 

 1. L’Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica, ACIMC, convoca la segona edició d’impulsACIMC, un cicle de concerts i concurs que vol servir de plataforma pels joves intèrprets que s’inicien en el món professional de la música clàssica.
 2. El cicle el conformaran cinc concerts que tindran lloc a la seu de l’AIE de Barcelona durant la primavera del 2023.
 3. L’impulsACIMC va adreçat exclusivament a solistes, amb la col·laboració d’un segon instrumentista si ho precisa. 
 4. L’impulsACIMC està dirigit a músics que hagin finalitzat el Grau Superior en Interpretació els anys 2021 o 2022, o que hagin acabat el Màster durant l’any 2022.
 5. Es podran presentar les persones nascudes a Catalunya o aquelles nascudes fora de Catalunya que hagin obtingut la titulació requerida en el punt 4 en un centre superior de música català.
 6. La inscripció a l’impulsACIMC implica la inscripció com a soci o sòcia de l’entitat. Si encara no ho sou, inscriviu-vos a acimc.cat (els menors de trenta anys teniu una quota reduïda de 40 € anuals). 
 7. Les actuacions seran remunerades amb un caixet de 400 € nets. S’hi afegiran 200 € addicionals en cas que es necessiti un segon instrumentista.
 8. L’ACIMC es farà càrrec de les gestions i despeses que comporti la correcta contractació dels i les artistes segons la legislació vigent.
 9. El programa de concert, de repertori lliure, haurà d’incloure una obra d’un compositor català o resident a Catalunya amb drets d’autor vigents actualment (viu o traspassat a partir de 1943) i tenir una durada d’entre 50 i 60 minuts. Es valorarà positivament la inclusió d’obres de dones compositores.
 10. Els interessats i les interessades hauran de fer arribar a l’adreça electrònica impuls@acimc.cat la següent informació: 
  • Les següents dades personals: nom, cognoms, lloc i data de naixement, telèfon, adreça electrònica i adreça postal.
  • Un o diversos vídeos amb la interpretació d’un programa de lliure elecció d’una durada mínima total de 15 minuts. Els vídeos hauran d’estar publicats a les plataformes YouTube o Vimeo. Serà imprescindible que l’enregistrament sigui fet en un sol pla, sense edició de vídeo ni d’àudio, on es vegi clarament l’execució.
  • Una fotografia apta per a la seva publicació (alta resolució).
  • Un breu currículum (de 300 paraules aproximadament).
  • La imatge del DNI o passaport.
  • Adreça web i nom dels perfils a les xarxes socials (si en té).
  • L’expedient acadèmic o certificat expedit pel centre educatiu on consti en quin curs acadèmic han finalitzat els estudis requerits.
  • La proposta del programa a interpretar, juntament amb la seva fitxa o necessitats tècniques específiques.
 1. CANVI! La data límit d’inscripció és ara el 16 d’octubre de 2022.
 2. Una comissió designada per l’ocasió avaluarà les sol·licituds presentades i en farà la selecció tenint en compte la qualitat interpretativa i l’interès artístic del programa proposat.
 3. Els resultats seran comunicats a les persones corresponents i publicats tant al web de l’ACIMC com a les seves xarxes socials.
 4. Els i les participants autoritzen l’ACIMC a poder gravar i/o fotografiar (sigui directament o a través d’una tercera persona) la interpretació dels seus concerts en el cicle. També autoritzen l’ACIMC a fer ús del seu nom, biografia, fotografia i vídeos requerits, així com de les gravacions i fotografies dels concerts del cicle, per finalitats de promoció i difusió, incloent-hi internet i xarxes socials. 
 5. D’entre totes les actuacions del cicle, un jurat designat per l’ACIMC escollirà un guanyador o guanyadora que percebrà un premi en metàl·lic de 2.000 € atorgat per l’AIE. A més a més, se li oferiran diverses actuacions remunerades per Catalunya durant la temporada 2023-2024. 
 6. La inscripció suposa la plena acceptació d’aquestes bases. En cas de dubte en la seva interpretació, la decisió correspondrà a la Junta de l’ACIMC

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web