Des de la Unión de Músicos hem presentat als partits les nostres propostes per a les eleccions generals del juliol

Informació útil / Noticies ACIMC

ELECCIONS GENERALS 2023

PROPOSTES DE LA UNIÓ DE MÚSICS

I.- COMPLETAR LA IMPLEMENTACIÓ DE L’ESTATUT DE L’ARTISTA

Tot i els avenços realitzats, segueixen pendents d’aprovació més del 75% de les propostes de l’Informe de la Comissió de Cultura del Congrés, aprovat per unanimitat pels partits el 2018, per elaborar un Estatuto del Artista que dignifiqui la situació professional de creadors, artistes i altres treballadors de la cultura, i adapti la normativa a les seves característiques peculiars:

En matèria tributària: despeses deduïbles, tractament de rendiments irregulars, ampliació de laplicació del tipus reduït de l’IVA.

En matèria de Seguretat Social: millora de la cotització reduïda dels autònoms artistes amb baixos ingressos, prestació específica de cessament d’activitat, generació de períodes cotitzats, facilitar l’accés a les prestacions, i completar les llacunes de la nova regulació de la compatibilitat entre la percepció de pensions i la realització dactivitats artístiques.

En matèria laboral: completar i millorar la modificació de la relació laboral especial RD1435/1985 (cobertura d’accidents del treball als desplaçaments previs i posteriors a les actuacions, indemnització per desistiment contractual decidit unilateralment per l’empresari previ a la realització de l’actuació).

En matèria sanitària: reconeixement de malalties professionals.

II.- AUGMENT DEL PRESSUPOST DESTINAT A CULTURA I DOTAR AL MINISTERI DE CUTLURA DE MÉS RECURSOS ECONÒMICS I HUMANS

III.- APROVACIÓ DE LA LLEI D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web