Constituït el grup de treball de la clàssica de l’Acadèmia Catalana de la Música

Noticies ACIMC

En els darrers dos anys s’han vingut celebrant unes jornades anomenades “Pedrellianes” que, per iniciativa de la Biblioteca Nacional de Catalunya, naixien com a espai de trobada, intercanvi i debat entre els agents implicats en la creació, docència, investigació, crítica i edició musical del sector de la clàssica per mitjà de diverses taules rodones i un col·loqui final concebut per donar veu als professionals com a via per avaluar el present i mirar al futur d’aquest àmbit a casa nostra.

Tots coneixem l’existència de nombroses problemàtiques que afecten de forma específica el nostre sector, que alhora conviuen amb les de caràcter més general i transversal, qüestions a les que cal fer front de manera unida i integral. En aquest sentit, i arran d’una proposta de Lluís Rodríguez Salvà, president de l’ACIMC, el conjunt d’assistents al col·loqui de la darrera Pedrelliana va acordar per unanimitat, sense perjudici de la continuïtat d’aquestes jornades anuals, la conveniència d’una ampliació de la seva dimensió en forma de grup de treball sota el paraigües de l’Acadèmia Catalana de la Música, que actualment s’ha erigit com a centre aglutinador del sector.

El passat dilluns 18 de març va tenir lloc la primera reunió i es va constituir el Grup de Treball de Clàssica, un grup que esdevé un espai obert, de crítica constructiva, d’aportació ideològica i d’implementació de mesures de millora per al nostre àmbit.

El Grup de Treball de Clàssica que està coordinat per Lluís Rodríguez Salvà, president de l’ACIMC, va acordar crear un grup gestor en que estiguessin representats tots els ambits del sector. Està previst que el grup gestor tingui la primera reunió el proper dia 5 d’abril per començar a establir línies de treball.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web