Plaça de viola solista per a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla

Borsa de treball

Data límit d’inscripció: 20 de gener de 2019. (A través de muv.ac)

El candidat seleccionat haurà d’incorporar-se a L’ORQUESTRA a partir del dia 12 de febrer del 2019.

La durada del contracte serà determinada (fins al 31 de gener de l’any 2020). Aquest primer contracte podrà ser prorrogat.

La retribució anual bruta de la plaça oferta per a la categoria de Solistes de corda és de 41.233,78 euros, degudament repartida entre els diversos conceptes salarials i distribuïda en catorze pagues.

Audició: 26 de gener de 2019. 10 h.

Lloc: Sala d’Assaigs de la ROSS (Teatre de la Maestranza), Temprado, 6, 41001 Sevilla, Espanya

La selecció dels candidats es realitzarà mitjançant les següents proves, de caràcter eliminatori:

Primera part: Interpretació “darrera cortina” de les obres que s’indiquen a continuació:

Primer i segon moviment, amb la cadència corresponent, d’un dels següents concerts a triar per l’aspirant:

C. Stamitz: Concert per a viola i orquestra en Re Major Op. 1

F.A. Hoffmeister: Concert per a viola i orquestra en Re Major.

Segona part: Interpretació i lectura de repertori d’orquestra d’entre les següents obres i els següents fragments:

A) Primer moviment, amb la cadència corresponent, d’un dels següents concerts a triar per l’aspirant.

B. Bartók: Concert per a viola (versió P. Bartok / N. Dellamaggiore o T. Serly)

P. Hindemith: Der Swanendreher, concert per a viola.

W. Walton: Concert per a viola.

B) Fragments del repertori a elecció del tribunal, d’entre la llista que s’indica a continuació i opcionalment algun passatge del repertori orquestral a 1ª vista.

W.A. Mozart: La flauta màgica

S. Prokofiev: Simfonia clàssica Op. 25 – 1r i 4t moviment.

F. Schubert: Simfonia nº 4 en do menor D. 417 “Tràgica” – 4t moviment.

B. Smetana: La núvia venuda -Obertura.

R. Strauss: Don Joan, op. 20.

L. Delibes: Coppelia – Acte III nº 7, sol.

R. Strauss: Don quijote Op. 35 -Tema i variacions 1, 3 i 4, sol.

C.M. von Weber: Der Freischütz Op. 77 – Acte III nº 13, sol.

G. Maler: Simfonia Nr. 10, 1r moviment

BASES COMPLETES

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web