Plaça de contrabaix per a l’Orquestra Simfònica de Madrid

Borsa de treball

S’ha publicat l’audició per cobrir una plaça de contrabaix a l’orquestra Simfònica de Madrid.

Termini de sol·licitud: 2 de desembre de 2018.

Descripció completa: Contrabaix tutti – reforç (Guest player). Notes addicionals Tots els punts del currículum vitae, tal com titulació, premis i experiència professional han de ser documentats mitjançant certificats o altres comprovants escanejats o fotografiats en muv.ac per a la seva verificació. PRESELECCIÓ La OSM durà a terme una preselecció dels candidats tenint en compte el seu currículum.

El dia 5 de desembre del 2018, com a data límit, es comunicaran els preseleccionats via correu electrònic.

Les proves consten de:

AUDICIÓ

1ª PROVA – Obra lliure a elecció, primer moviment (amb o sense cadència)

2ª PROVA – Interpretació de diversos passatges de repertori orquestral

Cada exercici de la prova serà eliminatori.

El Tribunal es reserva el dret de demanar totes les proves complementàries que estimi oportunes als possibles finalistes.

Tots els candidats convidats a l’audició:

– Hauran de lliurar al Tribunal de la mateixa, fotocòpia del seu currículum imprès.

– Hauran de lliurar al Tribunal de la mateixa, tres fotocòpies de la partitura de la seva obra de lliure elecció el dia de la prova.

– Hauran de comunicar la seva assistència o no a l’audició en la qual s’inscriuen una setmana abans de la seva celebració, com a temps límit. Es desestimarà qualsevol sol·licitud que no compleixi aquest requisit sense causa justificada.

Tots els candidats que necessitin pianista acompanyant en l’audició:

– Hauran de lliurar al pianista, fotocòpia de la part de lliure elecció el més aviat possible i no més tard d’una setmana abans del dia de l’audició.

Cada part del currículum vitae (qualificacions, títol, premis, experiència professional) s’ha de provar amb documentació (escanejada o foto) a muv.ac per a ser verificada.

SELECCIÓ PRÈVIA

Hi haurà una preselecció de tots els candidats tenint en compte el seu CV.

Com a molt tard el 5 de desembre, es contactarà amb els candidats preseleccionats per correu electrònic.

L’audició es divideix de la següent manera:

1er PROVA: treball de lliure elecció, primer mov. (amb o sense cadència)

2n PROVA: Extractes del repertori orquestral.

Tots els candidats convidats a l’audició han de complir amb aquests requisits:

– Han de lliurar-li al comitè de selecció una fotocòpia del seu CV el dia de l’audició.

-Hauran de donar al comitè de selecció tres fotocòpies de la seva elecció lliure el dia de l’audició.

-Han de comunicar la seva assistència (o no assistència) a l’audició com a mínim una setmana abans del dia en què es celebra. Qualsevol candidat que no aconsegueixi això sense una raó justificada serà rebutjat.

Tots els candidats que necessitin un pianista com a acompanyant durant l’audició han de lliurar-li una fotocòpia del treball de lliure elecció tan aviat com sigui possible i no més d’una setmana abans del dia de l’audició.

Audició:  2018.12.17 – 10: 00h

Lloc: Teatro Real, Plaça d’Orient s / n, 28013 Madrid,

Peces opcionals:

Concert lliure elecció, primer moviment (amb o sense cadència)

extractes orquestrals

a.- Mozart 40, 1 mov i 4 mov.

b.- Mozart, overtura “Noces de Figaro”

c.- Beethoven 5, 3 Moviment

d.- Beethoven 9, (Recitatiu)

e.- Verdi, Només de “Otello”

Inscripcions a través de muv.ac

 

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web