Dues places de violí i viola per a l’Orquesta Nacional de España

Borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds: 10-abril-2019

Es convoca un procés selectiu per cobrir 4 places de personal laboral fix, fora de conveni, de Professor Tutti (Violí i Viola) de l’Orquestra Nacional d’Espanya, i l’elaboració de relacions de candidats, dependent de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

Es convoca un procés selectiu per a cobrir quatre places de la categoria de Professor Tutti de l’Orquestra Nacional d’Espanya (violí i viola), fora de Conveni, pel sistema general d’oposició.

Els aspirants de l’especialitat de viola que superin el procés selectiu se’ls podrà proposar, una vegada conclòs el període de prova i valorat el seu rendiment per la Direcció Titular de l’Orquestra i Cor Nacionals d’Espanya, per exercir funcions de Solista, retribuïdes amb el complement corresponent, en aplicació de l’article 7 del Reial Decret 1245/2002, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de l’Orquestra Nacional d’Espanya.

Data audicions

Violí: 1 i 2 de juliol de 2019

Viola: 24 i 25 de setembre de 2019

Bases de la convocatòria

Termini de presentació de sol·licituds: 20 dies hàbils a comptar des del dimecres 27 de març.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web